ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒